W ciągu dwudziestu lat swojego istnienia firma PROMETHEUS   cuczestniczyła na terenie Niemiec w procedurze uzyskiwania niezbędnych zezwoleń dla ponad 80 elektrowni wiatrowych z zainstalowaną mocą ponad 150 MW. Z czego do końca 2014 roku zainstalowano około 112 MW i włączono do eksploatacji. Dalsze 40 MW zostaną zainstalowane i włączone do eksploatacji w latach 2015 i 2016. Poniżej kilka przykładów ilustrujących projekty, które uwieńczono sukcesem:
Referencje
Farma Wiatrowa Proschim - 4 x AN Bonus AN600/44 - Całkowita moc 2,4 MW - Uzyskanie zezwolenia: 1997
Urządzenie wiatrowe Duben    - DeWind D4-46 (600 kW) - Moc 0,6 MW - Uzyskanie zezwolenia: 1998
Farma Wiatrowa Säritz    - 2 x DeWind D4-46 (600 kW) - Całkowita moc 1,2 MW - Uzyskanie zezwolenia: 1999
Farma Wiatrowa Lugau   - 3 x DeWind D4-48 (600 kW) - Całkowita moc 1,8 MW - Uzyskanie zezwolenia: 1999
Farma Wiatrowa Karche-Zaacko - 2 x DeWind D4-48 (600 kW) - Całkowita moc 1,2 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2000
Farma Wiatrowa Massen    - 2 x DeWind D6 - 1.000 - Całkowita moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2000
Farma Wiatrowa Kotschka   - 3 x DeWind D6 - 1.000 - Całkowita moc 3,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2000
Farma Wiatrowa Drehnow    - 8 x NecMicon NM 82-1.500 - Całkowita moc 12,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2004
Urządzenie wiatrowe  Schorbus 1   - Vestas V 80 - 2.0 MW - Moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2005
Urządzenie wiatrowe Saathain 1     - Vestas V 90 - 2.0 MW - Moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2006
Urządzenie wiatrowe Saathain 2   - Enercon E 53 - 800 kW - Moc 0,8 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2006
Farma Wiatrowa Eichow 1    - 6 x Vestas V 90 - 2.0 MW - Całkowita moc 12,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2006
Farma Wiatrowa Schorbus 2 i 3   - 2 x Vestas V 90 - 2.0 MW - Całkowita moc  4,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2009
Urządzenie wiatrowe  Schorbus 2   - Vestas V 90 - 2.0 MW - Moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2007
Farma Wiatrowa Bönitz    - 3 x Enercon E 48 - 800 kW - Całkowita moc 1,8 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2010
Farma Wiatrowa Duben    - 20 x Vestas V 90 - 2.0 MW - Całkowita moc 40,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2011
Urządzenie wiatrowe Vetschau    - Vestas V 90 - 2.0 MW - Moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2011
Urządzenie wiatrowe Schorbus 5    - Enercon E 53 - 800 kW - Moc 0,8 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2012
Urządzenie wiatrowe Jehserig    - Vestas V 90 - 2.0 MW - Moc 2,0 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2012
Farma Wiatrowa Vetschau      - 6 x Nordex N 117-2.400 - Całkowita moc 14,4 MW - Uzyskanie zezwolenia: 2014
Farma Wiatrowa Eichow 2     - 5 x Siemens SWT 2.3-113 - Całkowita moc 12,0 MW - Uzyskanie zezwolenia : 2014
Dalsze własne i zlecone projekty w Niemczech i za granicą są aktualnie w toku ich prac. Obok planowania elektrowni wiatrowych także opracowania, ekspertyzy i pozostałe usługi projektowe należą do zakresu prac firmy PROMETHEUS. Wybór znajdziecie Państwo w  Referenzliste.
®
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus